Skip to content

Sistema

Apper

Xestión de software

Discover

Centro de Software

Dolphin

Xestor de ficheiros

Gravadora de imaxes ISO

Gravar unha imaxe ISO nun disco USB

Ikona

Utilidade de vista previa de iconas

Index

File Manager

Journald Browser

Journald Browser

KDiskFree

Visor do uso dos discos

KHelpCenter

Centro de axuda

Konsole

Terminal

KSysGuard

Vixilante do sistema

KSystemLog

Visor dos rexistros do sistema

KWalletManager

KDE Wallet Management Tool

liquidshell

liquidshell é unha alternativa a plasmashell

Plasma System Monitor

System Monitor

QMLKonsole

Terminal

Xestor de paquetes Muon

Xestor de paquetes

Xestor de particións de KDE

Editor de particións

Yakuake

Terminal despregábel