Skip to content

Accessibility

KMag

Lupa da pantalla

KMouseTool

Preme o rato automaticamente

KMouth

Interface para o sintetizador de voz

Desktop

KCalc

Unha calculadora científica

KNotes

Notas emerxentes

File

Ark

Utilidade de arquivo

Okteta

Editor de bytes

Others

Calculator

A feature rich calculator

Calindori

Calendar

Clock

Set alarms and timers, use a stopwatch, and manage world clocks

Extractor de liña de ordes de KItinerary

Extractor de liña de ordes de KItinerary

Fielding

Test your REST APIs

Filelight

Estatísticas de uso do disco

Francis

Pomodoro Application

Kairo

Sport Coach

Kate

Editor avanzado de textos

KBackup

Programa de copias de seguranza

KCharSelect

Selector de caracteres

KDE Itinerary

Xestión de itinerarios

Keysmith

Two-factor code generator for Plasma Mobile and Desktop

KFind

Atopar ficheiros/cartafoles

Kleopatra

Xestor de certificados e interface gráfica unificada de criptografía

Kodaskanna

A multi-format 1D/2D code scanner

Kookbook

Recipe manager

KRename

Cambiador de nome por lotes

Kronometer

Cronómetro

Krusader

Xestor de ficheiros

KTeaTime

Quece-chá

KTimer

Iniciador de conta atrás.

KTrip

Public transport navigator

KWrite

Editor de textos

Nota

Simple Text Editor

Recorder

Audio recorder

RSI Break

Axudar a evitar as lesións por tensión repetitiva

Smb4K

Advanced Network Browser for SAMBA

Spectacle

Utilidade para facer capturas de pantalla

Sweeper

Limpador do sistema

Tasks

To Do Application

Vakzination

Manage your vaccination certificates

Weather

View real-time weather forecasts and other information

Peripherals

KFloppy

Formatador de disquetes

PIM

KAlarm

Programador persoal de alarmas

KGpg

Utilidade de cifrado

KTimeTracker

Seguimento do tempo persoal

Zanshin

Aplicación de xestión de tarefas