Skip to content

Heaptrack

Categories:   Development
Summary of tracked heap memory allocation data
Flamegraph visualization of number of heap memory allocations
Chart of heap memory allocations over time

Heaptrack fai un seguimento de todas as asociacións de memoria e apunta os eventos co historial da rima. Logo pode usar ferramentas de análise para interpretar os datos de uso da memoria dinámica (heap) para:

  • Atopar puntos quentes que cómpre optimizar para reducir o consumo de memoria da aplicación
  • Atopar perdas de memoria, é dicir, lugares que asignan memoria que nunca se libera.
  • Atopar puntos quentes de asignación, é dicir, lugares do código que causan moitas chamadas de asignación de memoria.
  • Atopar asignacións temporais, asignacións que se liberan no momento.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Releases RSS

1.4.0 2022-06-15
1.3.0 2021-12-16