Skip to content

Kalzium

Categories:   Educación
Vista da táboa periódica dos elementos en Kalzium
Kalzium é un programa que mostra a táboa periódica dos elementos químicos. Pode usar Kalzium para buscar información sobre os elementos ou para descubrir feitos sobre a táboa periódica. Fornece a primeira vista os datos importantes (como os puntos de fusión, a afinidade dos electróns, a carga negativa dos electróns, a configuración dos electróns, os raios, a masa, e a enerxía de ionización), unha táboa de isótopos, e vistas da táboa periódica coloradas de distinto xeito para amosar a separación dos bloques, simular os anos, ou simular as temperaturas. Contén ferramentas para visualizar as liñas espectrais de cada elemento, unha calculadora de peso molecular, un editor de moléculas en tres dimensións, e un resolvente de ecuacións para problemas estequimétricos.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15