Skip to content
Facendo exercicios de fraccións con KBruch

KBruch é un programiña para praticar o cálculo con fraccións e porcentaxes. Fornécense distintos tipos de exercicios que serán de utilidade e pódese empregar o modo de aprendizaxe para practicar as fraccións. O programa comproba a entrada do usuario e reacciona en consecuencia.

Funcionalidades:

  • Exercicio de aritmética - neste exercicio hai que resolver un problema cunha fracción dada. Hai que inserir o numerador e o denominador. Este é o tipo principal de exercicio.
  • Exercicio de comparación - neste exercicio hai que comparar o tamaño de dúas fraccións dadas empregando os símbolos >, < e =.
  • Exercicio de conversión - nestes exercicios hai que converter un número dado nunha fracción.
  • Exercicio de factorización - neste exercicio hai que descompor un número dado nos seus factores primos.
  • Exercicio de porcentaxe - neste exercicio hai que calcular porcentaxes.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

KBruch Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions don’t contains the translations and are intended for testing purpose. Get involved and help us making them better!

Releases RSS

21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08
21.04.2 2021-06-10