Skip to content

KMPlayer

Categories:   Multimedia
Screenshot of KMPlayer

KMPlayer é unha interface sinxela para MPlayer, FFMpeg e Phonon.

Algunhas funcionalidades:

  • reproducir películas de DVD ou VCD (desde un ficheiro, URL ou dispositivo de vídeo)
  • incrustar en konqueror (a película reprodúcese dentro de konqueror)
  • incrustar en khtml (reprodución da película nunha páxina html)
  • Gravación de películas con mencoder (parte do paquete mplayer)
  • Non hai vídeo mentres se grava, pero pode abrir unha nova xanela e reproducilo
  • Emisión regular e por https usando ffserver ou ffmpeg
  • Para fontes de TV necesita v4lctl (parte do paquete xawtv)
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.