Skip to content

KmPlot

Categories:   Educación
Función cuadrática, coa súa derivada e integral representadas con KmPlot.
KmPlot é un programa para representar graficamente funcións, así como as súas integrais e derivadas. O gráfico pode colorarse e poden configurarse varios aspectos da vista, que pode ademais cambiarse de dimensións e ampliarse. O programa inclúe un analizador matemático moi potente, distintos tipos de gráficas (cartesiana, paramétrica, polar, implícita e diferencial), e fornece ferramentas matemáticas simples que permiten por exemplo atopar o máximo ou o mínimo dunha función. As funcións con parámetros poden visualizarse axustando os parámetros mediante un control esvaradío. Os gráficos poden exportarse en formatos de mapa de bits (BMP e PNG) e poden imprimirse.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

1.3.23081 2023-09-14
1.3.23080 2023-08-24
1.3.23043 2023-07-06
1.3.23042 2023-06-08