Skip to content

KmPlot

Categories:   Educación Other platforms:   macOS
Función cuadrática, coa súa derivada e integral representadas con KmPlot.
KmPlot é un programa para representar graficamente funcións, así como as súas integrais e derivadas. O gráfico pode colorarse e poden configurarse varios aspectos da vista, que pode ademais cambiarse de dimensións e ampliarse. O programa inclúe un analizador matemático moi potente, distintos tipos de gráficas (cartesiana, paramétrica, polar, implícita e diferencial), e fornece ferramentas matemáticas simples que permiten por exemplo atopar o máximo ou o mínimo dunha función. As funcións con parámetros poden visualizarse axustando os parámetros mediante un control esvaradío. Os gráficos poden exportarse en formatos de mapa de bits (BMP e PNG) e poden imprimirse.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

1.3.24050 2024-05-23
1.3.24022 2024-04-11
1.3.24021 2024-03-21
1.3.24020 2024-02-28
1.3.23085 2024-02-15

Nightly installers

KmPlot nightly installers are also available to download from the KDE CDN. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Unstable version.

Generated from the latest version of the development branch.