Skip to content
Función cuadrática, coa súa derivada e integral representadas con KmPlot
KmPlot é un programa para representar graficamente funcións, así como as súas integrais e derivadas. O gráfico pode colorarse e poden configurarse varios aspectos da vista, que pode ademais cambiarse de dimensións e ampliarse. O programa inclúe un analizador matemático moi potente, distintos tipos de gráficas (cartesiana, paramétrica, polar, implícita e diferencial), e fornece ferramentas matemáticas simples que permiten por exemplo atopar o máximo ou o mínimo dunha función. As funcións con parámetros poden visualizarse axustando os parámetros mediante un control desprazábel. Os gráficos poden exportarse en formatos de mapa de bits (BMP e PNG) e poden imprimirse.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases RSS

1.3.21081 2021-09-02
1.3.21080 2021-08-12