Skip to content

liquidshell

Categories:   Sistema
Screenshot of liquidshell

liquidshell é unha alternativa a plasmashell.

Non usa QtQuick senón QtWidgets, polo que non require aceleración gráfica por soporte físico.

Funcionalidades principais:

 • Fondo de escritorio por escritorio virtual.
 • Sen animacións, cun uso baixo de CPU e memoria.
 • Inicio instantáneo.
 • Sen actividades.
 • Baseado en QtWidgets, polo que usa o estilo de trebello definido na configuración do sistema.
 • Usa as iconas do tema de iconas definido globalmente desde a configuración do sistema.
 • Usa as cores do tema de cores definido globalmente desde a configuración do sistema.
 • Ademais pode aplicárselle un estilo con CSS mediante a opción -stylesheet ficheiro.css da liña de ordes (consulte o exemplo de stylesheet.css incluído).
 • Usa diálogos de KDE existente para a meirande parte da configuración, como o menú de inicio, os escritorios virtuais, Bluetooth ou a rede.
 • Un panel de escritorio na parte inferior.
 • Trebellos de escritorio.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Releases RSS

1.9 2023-07-25
 • Added install options (sleep/shutdown after install)
 • Improved EULA handling on package installation
 • Added long format of time and date display to calendar popup
 • Create default folder for storing quicklaunch apps
 • SysLoad widget width depends on CPU count
 • Bugfixes and adjustments to newer KDE components
1.8.1 2022-07-26
Bugfixes and adjustments to newer KDE components
1.8 2021-12-01
 • Notifications show how long they remain open (small animation)
 • Weather Applet shows moon phase
 • Disk Usage Applet watches for mount/unmount to react quicker for update
 • Display improvements in software updates component
 • Added DBUS-Menu support (some apps don't provide own menu but only via DBUS, e.g. MS teams)