Skip to content
Simulación física en Step

Step é un simulador interactivo de física. Permite explorar o mundo físico mediante simulacións. Funciona deste xeito: sitúanse algúns corpos na escena, engádense forzas como a gravidade ou molas, logo prémese Simular e Step móstrase a evolución da escena segundo as leis da física. Pódese cambiar cada propiedade dos corpos/forzas no experimento (mesmo durante a simulación) e ver como isto cambiará a evolución do experimento. Con Step non só podes aprender, senón que sentirás como funciona a física!

Funcionalidades:

 • Simulación de mecánica clásica en dúas dimensións.
 • Partículas, resortes con forzas de amortecemento, gravidade e Coulomb.
 • Corpos ríxidos
 • Detección e xestión de colisións (por agora só discreta).
 • Simulación de corpos brandos (deformábeis) como sistemas de partículas e molas editábeis polo usuario, ondas de son.
 • Dinámica molecular (por agora empregando o potencial de Lennard e Jones): gases e líquidos, condensación e evaporación, calculo de cantidades macroscópicas e as súas varianzas.
 • Conversión de unidades e cálculo de expresións: pode inserir algo como «(2 día + 3 horas) * 80 km/h» e aceitarase como un valor de distancia (require de libqalculate).
 • Cálculo e propagación de erros: pode inserir valores como "1,3 ± 0,2" en calquera propiedade e erro de calquera propiedade dependente calcularase mediante fórmulas estatísticas.
 • Estimación do erro da solución: os erros inseridos polo resolvedor son calculados e engadidos aos erros inseridos polo usuario.
 • Varios tipos distintos de resolvedores: ata a 8ª orde, explícitos e implícitos, con ou sen paso adaptábel de tempo (a maioría dos resolvedores requiren da biblioteca GSL).
 • Ferramenta de control para controlar facilmente as propiedades durante a simulación (mesmo con atallos de teclado personalizado).
 • Ferramentas para visualizar os resultados: gráfico, metro, trazador.
 • Información de contexto para todos os obxectos, con navegador de Wikipedia integrado.
 • Colección de experimentos de exemplo; pódense descargar máis con KNewStuff.
 • Titoriais integrados.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases RSS

21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08
21.04.2 2021-06-10