Skip to content
Mostra un diagrama de clases

Umbrello é unha ferramenta de modelaxe e xerador de código baseado na linguaxe de modelaxe UML. Pode crear diagramas de software e doutros sistemas usando o formato estándar da industria, UML, e pode tamén xerar código a partir de diagramas UML en varios linguaxes de programación.

Funcionalidades:

  • Formatos compatíbeis: XMI.
  • Permite traballar con varios tipos de diagramas: caso de uso, clase, secuencia, comunicación, estado, actividade, compoñente, distribución, e entidade-relación.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Umbrello Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions don’t contains the translations and are intended for testing purpose. Get involved and help us making them better!

  • Stable version. Generated from the latest version of the stable branch. Contains the latest bugfixes.
  • Unstable version. Generated from the latest version of the development branch.

Extensions

Compatibilidade con PHP para KDevelop

Compatibilidade coa linguaxe PHP para KDevelop