Skip to content
KMag -ის გამოყენება
KMag პატარა პროგრამაა Linux-სთვის, ეკრანის ნაწილის გასადიდებლად. ის გამოადგებათ ხალხს, რომელსაც მხედველობის პრობლემა აქვთ და მათ, ვინც გამოსახულებების ანალიზზე, ვებ-დეველოპმენტზე და ა.შ. მუშაობენ.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15