Skip to content

Blinken

Categories:   Izglītība | Spēles Other platforms:   Windows
„Blinken“ spēlēšana
„Blinken“ ir balstīts elektroniskā spēlē, kas tikai izdota 1978. gadā. Spēle izaicina spēlētājus atcerēties notikumu virknes, kas kļūst garākas. Uz ierīces ir četras pogas dažādās krāsās — katra ar savu atšķirīgu skaņu. Šīs pogas iedegas pēc nejaušības principa, veidojot virkni, kas ir jāatceras spēlētājam. Ja spēlētājam izdodas to atkārtot pareizā secībā, sākas nākamais līmenis, jaunajai virknei kļūstot par vienu elementu garākai. Ja spēlētājs kļūdās — spēle ir zaudēta un ir jāsāk no sākuma. Spēles mērķis ir iegūt lielāku punktu skaitu. Katrs solis pareizā virknē dod vienu punktu, tāpēc, piemēram, atbildot pareizi uz astoņu elementu virkni, spēlētājs galarezultātā iegūst astoņus punktus.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Nightly installers

Blinken nightly installers are also available to download from the KDE CDN. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Unstable version.

Generated from the latest version of the development branch.