Velkomstbiletet i Ikona
Fargerik ikonvising i Ikona
Fargerik ikonvising i Ikona i mørk modus
Fargepaletten i Ikona

Ikon er eit hjelpeprogram for design av ikon. Du kan bruka det til å visualisera ikona i eit miljø som liknar på Plasma-skrivebordet, bruka farge­paletten Breeze og eksportera ikona i fleire storleikar.

Linux

Installer på Linux Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte program­butikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i Linux-distribusjonen din.

Versjonar

0.5.2.2 12. juli 2019

This is the initial version.