Hopp til innhaldet

Akregator

Kategoriar:   Internett
Lesing av kjelder i Kontact ved hjelp av Akregator
Akregator er ein nyheitskjeldelesar. Han kan følgja nyheitsstadar, bloggar og andre nettstadar som tilbyr RSS/Atom-kjelder utan at du treng følgja med på oppdateringar manuelt. Akregator er utforma for å vera lett å bruka og kraftig nok til å visa hundrevis av nyheitskjelder på ein tilgjengeleg måte. Han kjem med eit snøggsøk, funksjonar for avansert arkivering og ein innebygd nettlesar for vising av nyheiter.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

6.0.2 2024-04-11
6.0.1 2024-03-21
6.0.0 2024-02-28
This release port Akgregator to Qt6 and tweak a bit the design of the app.
5.24.5 2024-02-15