Hopp til innhaldet

Akregator

Kategoriar:   Internett
Lesing av kjelder i Kontact ved hjelp av Akregator
Akregator er ein nyheitskjeldelesar. Han kan følgja nyheitsstadar, bloggar og andre nettstadar som tilbyr RSS/Atom-kjelder utan at du treng følgja med på oppdateringar manuelt. Akregator er utforma for å vera lett å bruka og kraftig nok til å visa hundrevis av nyheitskjelder på ein tilgjengeleg måte. Han kjem med eit snøggsøk, funksjonar for avansert arkivering og ein innebygd nettlesar for vising av nyheiter.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

5.20.1 2022-05-12
5.20.0 2022-04-21
5.19.3 2022-03-03
5.19.2 2022-02-03