Hopp til innhaldet

Alpaka

Kategoriar:   Verktøy
Alpaka is a client for the Ollama AI service, which lets you run LLM models such as Llama 2.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.