Hopp til innhaldet
Øving i Artikulate
Artikulate er ein uttale­øvar som hjelper deg å betra uttalen din av framand­språk. Det inneheld fleire kurs med opptak av personar som har framandspråket som morsmål. Du lastar ned eit kurs, vel ein kategori for ord/uttrykk og lagar eit opptak av deg sjølv når du prøver å uttala orda/uttrykka. Du kan så lytta til både deg sjølv og morsmåls­talaren, og samanlikna uttalen. Ved å gjenta og justera på eigen uttale, kan du forbetra korleis du uttalar framandspråket.

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.