Hopp til innhaldet

Artikulate

Kategoriar:   Utdanning
Øving i Artikulate
Artikulate er ein uttale­øvar som hjelper deg å betra uttalen din av framand­språk. Det inneheld fleire kurs med opptak av personar som har framandspråket som morsmål. Du lastar ned eit kurs, vel ein kategori for ord/uttrykk og lagar eit opptak av deg sjølv når du prøver å uttala orda/uttrykka. Du kan så lytta til både deg sjølv og morsmåls­talaren, og samanlikna uttalen. Ved å gjenta og justera på eigen uttale, kan du forbetra korleis du uttalar framandspråket.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

1.0.0.22041 2022-05-12
1.0.0.22040 2022-04-21
1.0.0.21123 2022-03-03
1.0.0.21122 2022-02-03