Hopp til innhaldet

Artikulate

Kategoriar:   Utdanning
Øving i Artikulate
Artikulate er ein uttale­øvar som hjelper deg å betra uttalen din av framand­språk. Det inneheld fleire kurs med opptak av personar som har framandspråket som morsmål. Du lastar ned eit kurs, vel ein kategori for ord/uttrykk og lagar eit opptak av deg sjølv når du prøver å uttala orda/uttrykka. Du kan så lytta til både deg sjølv og morsmåls­talaren, og samanlikna uttalen. Ved å gjenta og justera på eigen uttale, kan du forbetra korleis du uttalar framandspråket.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15