Hopp til innhaldet
Spelar Blinken
Blinken er basert på eit elektronisk spel som kom ut i 1978. Du må prøva å hugsa farge- og lydsekvensar som vert lengre og lengre. Du får sjå fire farga knappar, kvar med tilhøyrande lyd. Knappane lyser opp i tilfeldig rekkjefølgje, til ein fargesekvens/melodi som du må hugsa. Viss du klarar å gjenskapa sekvensen/melodien, går du vidare til neste nivå, som har same sekvens/melodi med med éin ekstra farge/lyd på slutten. Viss du hugsar feil, har du tapt, og må starta heilt på nytt. Målet er å få flest poeng. Kvart steg er verdt eitt poeng, så klarar du ein sekvens med åtte steg, får du åtte poeng.

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar

20.12.3 2021-03-04
20.12.2 2021-02-04
20.12.1 2021-01-07
20.12.0 2020-12-10