Hopp til innhaldet

Blinken

Kategoriar:   Utdanning | Spel
Spelar Blinken
Blinken er basert på eit elektronisk spel som kom ut i 1978. Du må prøva å hugsa farge- og lydsekvensar som vert lengre og lengre. Du får sjå fire farga knappar, kvar med tilhøyrande lyd. Knappane lyser opp i tilfeldig rekkjefølgje, til ein fargesekvens/melodi som du må hugsa. Viss du klarar å gjenskapa sekvensen/melodien, går du vidare til neste nivå, som har same sekvens/melodi med med éin ekstra farge/lyd på slutten. Viss du hugsar feil, har du tapt, og må starta heilt på nytt. Målet er å få flest poeng. Kvart steg er verdt eitt poeng, så klarar du ein sekvens med åtte steg, får du åtte poeng.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for Blinken for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Versjonar RSS

22.08.3 2022-11-03
22.08.2 2022-10-13
22.08.1 2022-09-08