Hopp til innhaldet

Blogilo

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av Blogilo

Blogilo is a blogging client by KDE, which supports various blogging APIs.

Features

 • A full featured WYSIWYG editor + An HTML editor
 • Previewing your post with your blog style
 • Support for Blogger1.0, MetaWeblog, MovableType (Wordpress supports All of these!) and Google GData (used on Blogspot.com blogs) APIs
 • Support for Creating/Modifying/Deleting posts.
 • Support for creating drafts and scheduled posts
 • Support for uploading media files to your blog (Just on supported APIs e.g. MetaWeblog and MovableType)
 • Support for Fetching your recent blog entries.
 • Support for adding Images to post from your system. It will upload them on Submitting post to blog (Just on supported APIs e.g. MetaWeblog and MovableType)
 • Support for saving local entries before publishing.
 • Saving your writing copy to prevent data loss, at configurable intervals.
 • Internal auto spell checker. (KDE spell checker used so most of languages are supported)
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.