Hopp til innhaldet

KDE Games

Spel og underhaldning av høg kvalitet

KDE Games (KDE-spel) er ein del av KDE-fellesskapet og har eit særskilt fokus på å tilby spel og underhaldnings­program av høg kvalitet.

Me forstår at spel hovud­sakleg skal vera moro, og målet vårt er derfor å laga mest mogleg under­haldande spel. For å få til dette er KDE Games spesielt oppmerksam på spel­detaljar, brukar nyaste KDE-basert teknologi og høyrer nøye på tilbake­meldingar frå brukarane.

Me har til no utvikla ei imponerande samling kvalitets­dataspel innan dei fleste sjangrane. Kvart spel har blitt nøye tilpassa til å tilfreds­stilla sjølv den mest krevjande spelentusiasten.