Hopp til innhaldet

Bilete

AtCore-testklient

Eit testprogram for AtCore-rammeverket for kontrollering av 3D-skrivarar

digiKam

Fotohandsamingsprogram

Gwenview

Biletvisar for KDE

Ikona

Førehandsvising av ikon

KColorChooser

Fargeveljar

KGeoTag

Geografisk stadfesting av foto

KGraphViewer

Graphviz DOT graph viewer

Koko

Biletgalleri

KolourPaint

Teikneprogram

Kontrast

Verktøy for å sjekka fargekontrast

KPhotoAlbum

Fotoalbum

Krita

Digital teikning

KRuler

Skjermlinjal

KXStitch

Teikneprogram for krossting-mønster

Okular

Dokumentvisar

Peruse

Comic Book Reader

Peruse

Comic Book Creator

Pix

Image Gallery

pvfViewer

Visingsprogram for PC Stitch-mønsterfiler

Showfoto

Program for vising og redigering av fotografi

Skanlite

Biletskanningsprogram

Skanpage

Image Scanning Application

SymbolEditor

Redigeringsprogram for krossting