Hopp til innhaldet

Multimedia

Audex

CDDA Ripping

AudioTube

YouTube Music-klient, tilpassa ulike brukarflater

Dragon Player

Filmspelar

Elisa

Musikkspelar

Haruna Media Player

Open source media player built with Qt/QML and libmpv.

JuK

Musikkspelar

K3b

Platebrenning

Kaffeine

Mediespelar

Kamoso

Kamera

Kdenlive

Videoredigering

Kid3

Program for redigering av lyd-metadata

KMix

Lydmiksar

KMPlayer

Mediespelar

Kwave

Lydredigering

Plasma-kamera

Kameraprogram

PlasmaTube

Sjå på YouTube-videoar

Recorder

Audio recorder

Strekkode-skannar

Strekkode-skannar

Subtitle Composer

Subtitle Editor

Telly Skout

A convergent Kirigami TV guide

Vvave

Musikkspelar