Hopp til innhaldet

System

Apper

Programvarehandsaming

Discover

Programvaresenter

Dolphin

Filhandsamar

Ikona

Førehandsvising av ikon

Index

Filhandsamar

ISO-diskbiletskrivar

Skriv ISO-diskbilete til USB-diskar

Journald Browser

Journald Browser

KDE Partition Manager

Partisjonsredigering

KDiskFree

Vis diskbruk

KHelpCenter

Hjelpesenter

Konsole

Terminal

KSystemLog

Systemloggvisar

KWalletManager

KDE-verktøy for å handsama lommebøker

liquidshell

liquidshell is an alternative to plasmashell

Plasma systemovervaking

Systemovervaking

QMLKonsole

Terminal

Yakuake

Nedtrekksterminal