Hopp til innhaldet

Verktøy

Tilgjenge

KMag

Skjermforstørrar

KMouseTool

Automatisk museklikk

KMouth

Grensesnitt for talesyntese

Skrivebord

KCalc

Vitskapleg kalkulator

KNotes

Sprettoppnotat

Fil

Ark

Arkiveringsverktøy

Okteta

Hex-redigering

Others

Calindori

Kalender

Fielding

Test REST-API-ar

Filelight

Statistikk over diskbruk

Francis

Pomodoro Application

Kairo

Idrettstrenar

Kalkulator

Funksjonsrik kalkulator

Kate

Avansert skriveprogram

KBackup

Program for reservekopiering

KCharSelect

Teiknveljar

KDE Itinerary

Itinerary management

Keysmith

Tofaktors kodegenerator for Plasma Mobile og Desktop

KFind

Finn filer/mapper

Kleopatra

Sertifikathandsamar og sameina krypteringsgrensesnitt

KleverNotes

KleverNotes is a note taking and management application

Klokke

Still inn alarmar og nedteljing, bruk som stoppeklokke eller verdsur

Kodaskanna

A multi-format 1D/2D code scanner

Kommandolinje­basert uthentar for KItinerary

Kommandolinje­basert uthentar for KItinerary

Kookbook

Matoppskriftsprogram

KRename

Verktøy for endring av namn på fleire filer samtidig

Kronometer

Kronometer

KRuler

Skjermlinjal

Krusader

Filhandsamar

KTeaTime

Tekokaren

KTimer

Nedteljing

KTrip

Navigering med kollektiv­transport

KWrite

Skriveprogram

MarkNote

Notatverktøy

Nota

Enkel tekstredigering

Notae

Take notes easily

PowerPlant

A small app helping you to keep your plants alive

Recorder

Audio recorder

RSIBreak

Hjelper deg å unngå musesjuke

Smb4K

Advanced Network Browser for SAMBA

Spectacle

Verktøy for å lagra skjermbilete

Sweeper

Systemoppryddar

Tasks

To Do Application

Vail

Communicate using Morse

Vakzination

Manage your vaccination certificates

Vêrmelding

Vis vêrmeldingar og annan vêrinformasjon i sanntid

Tilleggseiningar

KFloppy

Diskettformatering

PIM

KAlarm

Planleggjar for alarmar/påminningar

KGpg

Krypteringsverktøy

KJots

Note Taker

KTimeTracker

Personleg tidtakar

Zanshin

Oppgåveliste-program