Hopp til innhaldet

Accessibility

KMag

Skjermforstørrar

KMouseTool

Automatisk museklikk

KMouth

Grensesnitt for talesyntese

Desktop

KCalc

Vitskapleg kalkulator

KNotes

Sprettoppnotat

File

Ark

Arkiveringsverktøy

Okteta

Hex-redigering

Others

Calindori

Kalender

Fielding

Test REST-API-ar

Filelight

Statistikk over diskbruk

Francis

Pomodoro Application

Kairo

Idrettstrenar

Kalkulator

Funksjonsrik kalkulator

Kate

Avansert skriveprogram

KBackup

Program for reservekopiering

KCharSelect

Teiknveljar

KDE Itinerary

Itinerary management

Keysmith

Tofaktors kodegenerator for Plasma Mobile og Desktop

KFind

Finn filer/mapper

Kleopatra

Sertifikathandsamar og sameina krypteringsgrensesnitt

Klokke

Still inn alarmar og nedteljing, bruk som stoppeklokke eller verdsur

Kodaskanna

A multi-format 1D/2D code scanner

Kommandolinje­basert uthentar for KItinerary

Kommandolinje­basert uthentar for KItinerary

Kookbook

Matoppskriftsprogram

KRename

Verktøy for endring av namn på fleire filer samtidig

Kronometer

Kronometer

Krusader

Filhandsamar

KTeaTime

Tekokaren

KTimer

Nedteljing

KTrip

Navigering med kollektiv­transport

KWrite

Skriveprogram

Nota

Enkel tekstredigering

Recorder

Audio recorder

RSIBreak

Hjelper deg å unngå musesjuke

Smb4K

Advanced Network Browser for SAMBA

Spectacle

Verktøy for å lagra skjermbilete

Sweeper

Systemoppryddar

Tasks

To Do Application

Vakzination

Manage your vaccination certificates

Vêrmelding

Vis vêrmeldingar og annan vêrinformasjon i sanntid

Peripherals

KFloppy

Diskettformatering

PIM

KAlarm

Planleggjar for alarmar/påminningar

KGpg

Krypteringsverktøy

KTimeTracker

Personleg tidtakar

Zanshin

Oppgåveliste-program