Hopp til innhaldet

Verktøy

Tilgjenge

Skrivebord

Fil

Others

Accessibility Inspector

Accessibility Inspector

Alpaka

An AI chat client

Calindori

Kalender

Codevis

Code Architecture Vizualizer

Fielding

Test REST-API-ar

Filelight

Statistikk over diskbruk

Francis

Pomodoro-program

Hash-o-matic

Check hashes for your files

Kairo

Idrettstrenar

Kalkulator

Funksjonsrik kalkulator

Kalm

Breathing techniques

Kate

Avansert skriveprogram

KBackup

Program for reservekopiering

KCharSelect

Teiknveljar

KDE Itinerary

Itinerary management

Keysmith

Tofaktors kodegenerator for Plasma Mobile og Desktop

KFind

Finn filer/mapper

Kleopatra

Sertifikathandsamar og sameina krypteringsgrensesnitt

KleverNotes

KleverNotes is a note taking and management application

Klimbgrades

Lite program for å rekna graderingar for fjell­klatring, led­klatring og buldring om til ulike graderings­system

Klokke

Keep time and set alarms

Kodaskanna

Skannar for 1D- og 2D-strekkodar

Kommandolinje­basert uthentar for KItinerary

Kommandolinje­basert uthentar for KItinerary

Kookbook

Matoppskriftsprogram

KRename

Verktøy for endring av namn på fleire filer samtidig

Kronometer

Kronometer

KRuler

Skjermlinjal

Krusader

Filhandsamar

KTeaTime

Tekokaren

KTimer

Nedteljing

KTrip

Navigering med kollektiv­transport

KWrite

Skriveprogram

MarkNote

Write down your thoughts

Nota

Enkel tekstredigering

Notae

Take notes easily

Oppgåver

Oppgåveliste-program

PowerPlant

A small app helping you to keep your plants alive

Recorder

Audio recorder

RSIBreak

Hjelper deg å unngå musesjuke

Smb4K

Advanced Network Browser for SAMBA

Spectacle

Verktøy for å lagra skjermbilete

Sweeper

Systemoppryddar

Vail

Kommuniser med morsealfabetet

Vakzination

Manage your vaccination certificates

Vêrmelding

Vis vêrmeldingar og annan vêrinformasjon i sanntid

Tilleggseiningar

PIM