Hopp til innhaldet
Screenshot of Dolphin-tillegg
Desse programtillegga gjev integrasjon mellom Dolphin og versjonskontroll­system som Bazaar, Mercurial og Git. Dropbox-tillegget legg til handlingar for å halda filene synkroniserte med Dropbox-tenesta. Eit tillegg for diskbilete gjev støtte for å montera og avmontera ISO-diskbilete.

Extends org.kde.dolphin

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

21.08.3 2021-11-04
21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12