Hopp til innhaldet

ELF Dissector

Kategoriar:   Utvikling
Vising av storleiks-trekart

ELF Dissector er nyttig når ønskjer å gjera noko av dette:

  • Inspisera framover- og bakoveravhengnadar, både på bibliotek- og symbolnivå.
  • Identifisera flaskehalsar ved innlasting, for eksempel tidskrevjande statiske konstruktørar eller for mange relokasjonar.
  • Storleiks­profilering av ELF-filer.

Hovudfunksjonar:

  • Kan bla gjennom ELF-strukturen.
  • Trekart-visualisering av storleiken til ulike delar av ELF-filer.
  • Relokasjons-varmekart.
  • Innebygd disassembler for x86 og AArch64.
  • Bla gjennom organiseringa av datatype-minne henta ut frå DWARF-feilsøkingsinformasjon.
  • Visar for framover- og bakoveravhengnadar.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.