Hopp til innhaldet
Musikkspelaren Elisa
Elisa på Plasma Mobile
Ein enkel og brukarvennleg musikkspelar. Kan takast i bruk med ein gong, utan noko oppsettprosedyre.

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar

21.04.0 2021-04-22
20.12.3 2021-03-04
20.12.2 2021-02-04
20.12.1 2021-01-07