Hopp til innhaldet

Elisa

Kategoriar:   Multimedia Andre plattformer:   Windows
Musikkspelaren Elisa
Elisa på Plasma Mobile
Ein enkel og brukarvennleg musikkspelar. Kan takast i bruk med ein gong, utan noko oppsettprosedyre.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Microsoft Store

Du finn òg installerings­program for Elisa for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Stabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på den stabile greina. Inneheld dei nyaste feilrettingane.
  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Versjonar RSS

22.08.1 2022-09-08
22.08.0 2022-08-18
22.04.3 2022-07-07
22.04.2 2022-06-09