Hopp til innhaldet

Falkon

Kategoriar:   Internett
Skjermbiletet av Falkon

Falkon er ein ny og svært kjapp Qt-nettlesar. Målet er ein nettlesar som ikkje krev mykje systemressursar og som er tilgjengeleg på dei mest brukte plattformene. Programmet vart opphavleg utvikla berre som eit læreprosjekt, men har over tid blitt til ein funksjonsrik nettlesar.

Falkon har alle funksjonane du forventar av ein nettlesar, som fane- og bokmerkestøtte, og ein logg over vitja sider (også tilgjengeleg frå ein sidestolpe). Han har òg innebygd RSS-lesar, reklamefilter, Flash-blokkering (klikk for å starta) og redigerbar CA-sertifikatdabase.

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15