Hopp til innhaldet

FFmpeg Thumbnailer

Kategoriar:   Multimedia
Skjermbiletet av FFmpeg Thumbnailer
FFmpeg Thumbnailer er eit program for å generera video-miniatyrbilete for KDE-baserte filhandsamarar.

Utvidar: Dolphin | Konqueror | Krusader

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.

Versjonar RSS

22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03
22.08.2 2022-10-13