Hopp til innhaldet

Filelight

Kategoriar:   Verktøy Andre plattformer:   Windows
Skjermbiletet av Filelight

Filelight er eit program for å visualisera diskbruken på datamaskina di ved å visa mappene som konsentriske sirklar i eit plassbruk­diagram. Programmet gjer det lett for deg å frigjera diskplass.

Funksjonar:

  • Søk gjennom lokale diskar, nettverksdiskar og flyttbare lagringsmedium
  • Vis detaljert informasjon om filer og mapper
  • Slett filer og mapper som tek opp for mykje plass
  • Integrert med filhandsamarane Dolphin, Konqueror og Krusader
  • Støtte for ulike fargeoppsett
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Microsoft Store

Versjonar RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15