Hopp til innhaldet

Francis

Kategoriar:   Verktøy
Main view showing the timer going down
Francis brukar den kjende pomodoro-teknikken for å gjera deg meir produktiv.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

24.05.0 2024-05-23
1.0.1 2023-09-15
Fix an issue in the appstream file.
1.0.0 2023-09-07
Initial release of Francis.