Hopp til innhaldet
Hovudmenyen i GCompris
Aktiviteten «Trykk på ein stor bokstav»
Aktiviteten «Lær klokka»
Aktiviteten «Blanda målingsfargar»
Aktiviteten «Fargar»
Aktiviteten «Bygg opp modellen»
Aktiviteten «Tel gjenstandane»
Aktiviteten «Spelet 15»
Aktiviteten «Heksagon»
Aktiviteten «Få vekta i likevekt»
Aktiviteten «Sluttspel i sjakk»
Aktiviteten «Skyvespel»

GCompris er eit leik og lær-spel med mange ulike aktivitetar for ungar frå 2 til 10 år.

Nokre av aktivitetane er mest som spel, men er likevel lærerike.

Nedanfor finn du ei oversikt over kategoriar, saman med nokre av aktivitetane i kvar kategori.

  • datamaskin: tastatur, mus, ulike muserørsler, …
  • rekning: gongetabellen, teljing, spegelbilete, måling av vekt, vekslepengar, …
  • vitskap: kanalsluse, blanding av fargar, tyngdekraft, …
  • spel: hugsespel, fire på rad, bondesjakk, sudoku, tårnet i Hanoi, …
  • lesing: leseøvingar, …
  • anna: lær klokka, lær blindeskrift, labyrint, musikkinstrument, …

GCompris har over 100 aktivitetar, og fleire vert utvikla. GCompris er fri programvare. Det vil seia at du kan tilpassa spelet slik du ønskjer, forbetra det og dela det med ungar i heile verda.

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Microsoft Store

Installer på Windows

Google Play

Installer via Google Play Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Versjonar RSS

1.1 2021-03-21
1.0 2020-11-19