Hopp til innhaldet

GCompris

Kategoriar:   Utdanning | Spel Andre plattformer:   Android | Windows
Hovudmenyen i GCompris
Aktiviteten «Trykk på ein stor bokstav»
Aktiviteten «Lær klokka»
Aktiviteten «Blanda målingsfargar»
Aktiviteten «Fargar»
Aktiviteten «Bygg opp modellen»
Aktiviteten «Tel gjenstandane»
Aktiviteten «Spelet 15»
Aktiviteten «Heksagon»
Aktiviteten «Få vekta i likevekt»
Aktiviteten «Sluttspel i sjakk»
Aktiviteten «Skyvespel»

GCompris er eit leik og lær-spel med mange ulike aktivitetar for ungar frå 2 til 10 år.

Nokre av aktivitetane er mest som spel, men er likevel lærerike.

Nedanfor finn du ei oversikt over kategoriar, saman med nokre av aktivitetane i kvar kategori.

  • datamaskin: tastatur, mus, ulike muserørsler, …
  • rekning: gongetabellen, teljing, spegelbilete, måling av vekt, vekslepengar, …
  • vitskap: kanalsluse, blanding av fargar, tyngdekraft, …
  • spel: hugsespel, fire på rad, bondesjakk, sudoku, tårnet i Hanoi, …
  • lesing: leseøvingar, …
  • anna: lær klokka, lær blindeskrift, labyrint, musikkinstrument, …

GCompris har over 100 aktivitetar, og fleire vert utvikla. GCompris er fri programvare. Det vil seia at du kan tilpassa spelet slik du ønskjer, forbetra det og dela det med ungar i heile verda.

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via F-Droid
Tilgjengelig på Google Play Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.
Installer via Snap Store
Installer via Microsoft Store

Versjonar RSS

4.1 2024-05-23
4.0 2024-02-21
3.3 2023-06-06
3.2 2023-03-29
3.1 2023-01-21
3.0 2023-01-18
2.4 2022-04-13
2.3 2022-02-27
2.2 2022-02-24
2.1 2022-01-21
2.0 2021-12-17
1.1 2021-03-21
1.0 2020-11-19