Hopp til innhaldet

Gwenview

Kategoriar:   Bilete
Gwenview
Bruk Gwenview til å halda styr på biletsamlinga di

Gwenview er ein biletvisar frå KDE. Han passar svært godt for å bla gjennom og visa ei samling med bilete.

Funksjonar:

  • Enkel biletredigering: dreiing, avskjering, spegelvending, fjerning av raude auge og justering av lysstyrke, kontrast og gamma
  • Legg piler, tekst, figurar og andre biletelement på bileta
  • Enkle filhandlingar, som kopiering, flytting og sletting
  • Kan brukast både som eit frittståande program og som innebygd biletviser i nettlesaren Konqueror
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

23.08.1 2023-09-14
23.08.0 2023-08-24
23.04.3 2023-07-06
23.04.2 2023-06-08

Utvidingar

FileStash

Enkel løysing for støtte av virtuelle mapper i program frå KDE

Kamera

Programtillegg for å støtta PTP (Picture Transfer Protocol) i KDE-program

kdegraphics-thumbnailers

Miniatyrbiletlagar for ymse grafikkformat for bruk i KDE-program

KIO GDrive

Integrering av Google Drive, KDE Plasma og KDE-programma

KIO S3

Integrering av Amazon S3 med KDE Plasma og KDE-programma

KIPI-tillegg

Plugins for KDE applications to export images