Hopp til innhaldet

Heaptrack

Kategoriar:   Utvikling
Samandrag av minnereserveringsdata
Flammegraf-visualisering av talet på minnereserveringar
Diagram over minnereserveringar over tid

Heaptrack sporar alle minnereserveringar og merkjer dei med tilhøyrande stabelspor. Analyseverktøyet lèt deg så tolka minneprofilen for å:

  • Finna problemområde som må optimerast for å redusera minnebruken til programmet.
  • Finna minnelekkasjar – område der minne vert reservert men aldri frigjort.
  • Finna område i programkoden som utløyser veldig mange minnereserveringskall.
  • Finna «mellombelse» reserveringar – reserveringar som umiddelbart vert etterfølgde av avreserveringar.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

1.4.0 2022-06-15
1.3.0 2021-12-16