Hopp til innhaldet
Samandrag av minnereserveringsdata
Flammegraf-visualisering av talet på minnereserveringar
Diagram over minnereserveringar over tid

Heaptrack sporar alle minnereserveringar og merkjer dei med tilhøyrande stabelspor. Analyseverktøyet lèt deg så tolka minneprofilen for å:

  • Finna problemområde som må optimerast for å redusera minnebruken til programmet.
  • Finna minnelekkasjar – område der minne vert reservert men aldri frigjort.
  • Finna område i programkoden som utløyser veldig mange minnereserveringskall.
  • Finna «mellombelse» reserveringar – reserveringar som umiddelbart vert etterfølgde av avreserveringar.

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.