Hopp til innhaldet

Heaptrack

Kategoriar:   Utvikling
Samandrag av minnereserveringsdata
Flammegraf-visualisering av talet på minnereserveringar
Diagram over minnereserveringar over tid

Heaptrack sporar alle minnereserveringar og merkjer dei med tilhøyrande stabelspor. Analyseverktøyet lèt deg så tolka minneprofilen for å:

  • Finna problemområde som må optimerast for å redusera minnebruken til programmet.
  • Finna minnelekkasjar – område der minne vert reservert men aldri frigjort.
  • Finna område i programkoden som utløyser veldig mange minnereserveringskall.
  • Finna «mellombelse» reserveringar – reserveringar som umiddelbart vert etterfølgde av avreserveringar.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

1.3.0 2021-12-16