Hopp til innhaldet

Ikona

Kategoriar:   Bilete | System
Velkomstbiletet i Ikona
Fargerik ikonvising i Ikona
Fargerik ikonvising i Ikona i mørk modus
Fargepaletten i Ikona
Ikon er eit hjelpeprogram for design av ikon. Du kan bruka det til å visualisera ikona i eit miljø som liknar på Plasma-skrivebordet, bruka farge­paletten Breeze og eksportera ikona i fleire storleikar.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

0.5.2.2 2019-07-12
This is the initial version.