Hopp til innhaldet

Jovie

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av Jovie

User Features:

 • Speak any text from the KDE clipboard
 • Speak any plain text file
 • Speak all or any portion of a text file from Kate, including instances where Kate is embedded in another KDE application
 • Speak all or any portion of an HTML page from Konqueror
 • Use as the speech backend for KMouth and KSayIt
 • Speak KDE notifications (KNotify)
 • User-configurable filters for substituting misspoken words, choosing speech synthesizers, and transforming XHMTL/XML documents

Programmer Features:

 • Priority system for screen reader outputs, warnings and messages, while still playing regular texts
 • Permit generation of speech from the command line (or via shell scripts) using the qdbus utility
 • Provide a lightweight and easily usable interface for applications to generate speech output
 • Applications need not be concerned about contention over the speech device
 • FUTURE: Provide support for speech markup languages, such as VoiceXML, Sable, Java Speech Markup Language (JSML), and Speech Markup Meta-language (SMML)
 • FUTURE: Provide limited support for embedded speech markers
 • Asynchronous to prevent system blocking
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.