Hopp til innhaldet
Screenshot of K3b

K3b er eit funksjonsrikt og brukarvennleg brenneprogram for CD-ar og DVD-ar. Det har tre delar:

  • Prosjekt: Prosjekt vert oppretta frå «Fil»-menyen og kan så fyllast med data som skal brennast.
  • Verktøy: «Verktøy»-menyen har ulike verktøy, for eksempel for CD-kopiering og DVD-formatering.
  • Situasjonsavhengige mediehandlingar: Når du trykkjer på eit ikon for ein CD-/DVD-stasjon vil K3b visa innhaldet der og tilby ulike handlingar. Du kan for eksempel henta ut lyden frå lyd-CD-ar.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

21.12.1 2022-01-06
21.12.0 2021-12-09
21.08.3 2021-11-04
21.08.2 2021-10-07