Hopp til innhaldet

KAlgebra

Kategoriar:   Utdanning
2D-plott i KAlgebra
KAlgebra er eit program du kan bruka som ein grafkalkulator. Programmet støttar tal, logiske operatorar, symbol og analyse­funksjonar som lèt deg rekna ut matematiske uttrykk og visa dei grafisk, både i 2D og 3D. KAlgebra er bygd på MathML (Mathematical Markup Language). Men du treng ikkje kjenna til MathML for å bruka KAlgebra.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15