Hopp til innhaldet

Kamera

Kategoriar:   Verktøy
Skjermbiletet av Kamera
PTP (Picture Transfer Protocol) er ein eldre metode for kommunikasjon med kameraeiningar. Programmet har eit oppsettverktøy og ein KIO-arbeidar for å lesa frå og skriva til kameraeiningar med denne protokollen.

Utvidar: Dolphin | Gwenview | Konqueror | Krusader

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

23.08.5 2024-02-15
23.08.4 2023-12-07
23.08.3 2023-11-09