Hopp til innhaldet

Kamera

Kategoriar:   Verktøy
Skjermbiletet av Kamera
PTP (Picture Transfer Protocol) er ein eldre metode for kommunikasjon med kameraeiningar. Programmet har eit oppsettverktøy og ein KIO-arbeidar for å lesa frå og skriva til kameraeiningar med denne protokollen.

Utvidar: Dolphin | Gwenview | Konqueror | Krusader

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15