Hopp til innhaldet
Spelar Kanagram
Kanagram er eit spel basert på anagram – ord der bokstavane er stokka om. Plasser bokstavane i rett rekkjefølgje for å løysa anagramma. Du har ikkje noko tidsfrist; berre talet på forsøk du brukar, har noko å seia. Spelet har fleire innebygd ordlister, eit hint-og-fusk-system, støtte for redigering av ordlister og for oppdatering og deling av ordlister med andre (via KNewStuff). Brukarflata tilpassar seg automatisk ledig skjermplass og høver også for dei yngste.

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08
21.04.2 2021-06-10