Hopp til innhaldet

Kanagram

Kategoriar:   Utdanning | Spel
Spelar Kanagram
Kanagram er eit spel basert på anagram – ord der bokstavane er stokka om. Plasser bokstavane i rett rekkjefølgje for å løysa anagramma. Du har ikkje noko tidsfrist; berre talet på forsøk du brukar, har noko å seia. Spelet har fleire innebygd ordlister, eit hint-og-fusk-system, støtte for redigering av ordlister og for oppdatering og deling av ordlister med andre (via KNewStuff). Brukarflata tilpassar seg automatisk ledig skjermplass og høver også for dei yngste.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Additional information

How to make a list of new words: PDF tutorial - ODF tutorial

Versjonar RSS

24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15