Hopp til innhaldet

KAudioCreator

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av KAudioCreator

KAudioCreator is an audio CD ripper, which uses "cdparanoia" as a backend to extract the tracks and later it encodes them to mp3 or ogg files (or many other formats supported)

Features:

  • CDDB lookup to extract the album and track information
  • Different encoding formats supported (ogg, mp3, flac)
  • Different filename formats using tags
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.