Hopp til innhaldet

KBackup

Kategoriar:   Verktøy
Skjermbiletet av KBackup

KBackup lèt deg ta reservekopiar av dataa dine på ein enkel og brukarvenleg måte.

Funksjonar:

  • Profilar som definerer kva mapper og filer som skal takast med eller utelatast frå reservekopieringa
  • Lagring av reservekopiar til ei montert eining, for eksempel ein minnepinne eller ei nettverksmappe
  • Automatiserte reservekopiar utan bruk av grafisk brukargrensesnitt
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.

Versjonar RSS

22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03
22.08.2 2022-10-13