Hopp til innhaldet

KBackup

Kategoriar:   Verktøy
Skjermbiletet av KBackup

KBackup lèt deg ta reservekopiar av dataa dine på ein enkel og brukarvenleg måte.

Funksjonar:

  • Profilar som definerer kva mapper og filer som skal takast med eller utelatast frå reservekopieringa
  • Lagring av reservekopiar til ei montert eining, for eksempel ein minnepinne eller ei nettverksmappe
  • Automatiserte reservekopiar utan bruk av grafisk brukargrensesnitt
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15