Hopp til innhaldet

KBackup

Kategoriar:   Verktøy
Skjermbiletet av KBackup

KBackup lèt deg ta reservekopiar av dataa dine på ein enkel og brukarvenleg måte.

Funksjonar:

  • Profilar som definerer kva mapper og filer som skal takast med eller utelatast frå reservekopieringa
  • Lagring av reservekopiar til ei montert eining, for eksempel ein minnepinne eller ei nettverksmappe
  • Automatiserte reservekopiar utan bruk av grafisk brukargrensesnitt
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

23.08.1 2023-09-14
23.08.0 2023-08-24
23.04.3 2023-07-06
23.04.2 2023-06-08