Hopp til innhaldet

KBlackbox

Kategoriar:   Spel
Skjermbiletet av KBlackbox
KBlackbox er eit gøym-og-leita-spel som føregår på eit rutenett der datamaskina har gøymt fleire kuler. Du må skyta laserstrålar inn i rutenett og så tenkja deg fram til kor kulene basert på kor strålane går.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Korleis spela

Objective: Use laser beams to deduce the placement of the atomic particles inside the black box.

Using lasers and placing balls and markers deduce the position of the hidden atoms inside the black box.

The cursor can be moved around the box with the standard cursor movement keys or the mouse. Switching of lasers or marking of black boxes is done with the Left Mouse Button, or by pressing the Return or Enter key.

You can also drag and drop the balls and the markers with the mouse.

You can mark the fields where you think a ball cannot be, too. Just press the Right Mouse Button. It often helps you to find an area where a ball could possibly be. To clear any marks, press the same key or mouse button again.

When you think the configuration of balls you have placed is correct, press the "Done!" button. You will be informed whether you are correct or not, and be given your score.

If you placed any balls incorrectly, the right solution will be displayed.

Versjonar RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15