Hopp til innhaldet

KBlocks

Kategoriar:   Spel
Skjermbiletet av KBlocks
KBlocks er eit klassisk spel med fallande brikker. Du må stabla brikkene oppå kvarandre slik at det ikkje vert nokon mellomrom mellom brikkene bortover. Når ei heil linje er fylt, vert ho fjerna, og du har meir plass til nye brikker. Når du ikkje har nok plass til fleire brikker, er spelet slutt.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15