Hopp til innhaldet

KBreakOut

Kategoriar:   Spel
Spelar KBreakOut

Målet i KBreakOut er å øydeleggja så mange brikker som mogleg utan å mista ballen.

Spelet består av eit spelebrett med nokre brikker på. Ein ball sprett rundt på spelebrettet og knusar eventuelle brikker han kjem borti. Men viss denne ballen treff nedre skjermkant, mistar du eit liv. Du kan unngå dette ved å flytta på ein «rekkert» slik at ballen treff rekkerten og kan spretta opp att. Målet med spelet er å knusa alle brikkene på brettet og få ein høg poengsum.

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Korleis spela

Spelet består av eit spelebrett med nokre brikker på. Ein ball sprett rundt på spelebrettet og knusar eventuelle brikker han kjem borti. Men viss denne ballen treffer nedre skjermkant, mistar du eit liv. Du kan unngå dette ved å flytta på ein «rekkert» slik at ballen treffer rekkerten og kan spretta opp att. Målet med spelet er å knusa alle brikkene på brettet og få ein høg poengsum.

Versjonar RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15