Hopp til innhaldet

KBruch

Kategoriar:   Utdanning
Brøkøving med KBruch

KBruch er eit lite program for brøk- og prosentøving. Det har ulike øvingar og ein eigen læremodus for å læra brøkrekning. Programmet sjekkar svara du gjev og kjem med tilbakemelding.

Funksjonar:

  • Aritmetikkøving: Her må løysa brøkoppgåver ved å skriva inn rett teljar og nemnar. Dette er hovudøvinga.
  • Samanlikningsøving: Her må du samanlikna to brøker ved hjelp av teikna >, < og =.
  • Omrekningsøving: Her må gjera om eit tal til ein brøk.
  • Faktoriseringsøving: Her må faktorisera eit tal ned til primtals­faktorane til talet.
  • Prosentøving: Her må du rekna ut prosentverdiar.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for KBruch for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Versjonar RSS

22.04.2 2022-06-09
22.04.1 2022-05-12
22.04.0 2022-04-21