Hopp til innhaldet

KBruch

Kategoriar:   Utdanning
Brøkøving med KBruch

KBruch er eit lite program for brøk- og prosentøving. Det har ulike øvingar og ein eigen læremodus for å læra brøkrekning. Programmet sjekkar svara du gjev og kjem med tilbakemelding.

Funksjonar:

  • Aritmetikkøving: Her må løysa brøkoppgåver ved å skriva inn rett teljar og nemnar. Dette er hovudøvinga.
  • Samanlikningsøving: Her må du samanlikna to brøker ved hjelp av teikna >, < og =.
  • Omrekningsøving: Her må gjera om eit tal til ein brøk.
  • Faktoriseringsøving: Her må faktorisera eit tal ned til primtals­faktorane til talet.
  • Prosentøving: Her må du rekna ut prosentverdiar.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15