Hopp til innhaldet
Brøkøving med KBruch

KBruch er eit lite program for brøk- og prosentøving. Det har ulike øvingar og ein eigen læremodus for å læra brøkrekning. Programmet sjekkar svara du gjev og kjem med tilbakemelding.

Funksjonar:

  • Aritmetikkøving: Her må løysa brøkoppgåver ved å skriva inn rett teljar og nemnar. Dette er hovudøvinga.
  • Samanlikningsøving: Her må du samanlikna to brøker ved hjelp av teikna >, < og =.
  • Omrekningsøving: Her må gjera om eit tal til ein brøk.
  • Faktoriseringsøving: Her må faktorisera eit tal ned til primtals­faktorane til talet.
  • Prosentøving: Her må du rekna ut prosentverdiar.

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

KBruch Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions don’t contains the translations and are intended for testing purpose. Get involved and help us making them better!

Versjonar RSS

21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08
21.04.2 2021-06-10