Hopp til innhaldet

KCalc

Kategoriar:   Verktøy
Hovudvindaugeet i KCalc
KCalc-vindauge i numerisk modus
KCalc-vindauge i vitskapleg modus
KCalc-vindauge i statistikkmodus

KCalc har alt du forventar av ein vitskapleg kalkulator, pluss:

  • Trigonometriske funksjonar, logiske operatorar og statistiske utrekningar
  • Resultata av alle utrekningar vert teken vare på, for seinare uthenting
  • Talpresisjon kan veljast av brukaren
  • Kan kopiera og lim inn tal
  • Skrifter og fargar kan tilpassast brukarens ønskjer
  • Snøggtastar gjer kalkulatoren lett å bruka frå tastaturet
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

22.08.1 2022-09-08
22.08.0 2022-08-18
22.04.3 2022-07-07
22.04.2 2022-06-09