Hopp til innhaldet
Hovudvindaugeet i KCalc
KCalc-vindauge i numerisk modus
KCalc-vindauge i vitskapleg modus
KCalc-vindauge i statistikkmodus

KCalc har alt du forventar av ein vitskapleg kalkulator, pluss:

  • Trigonometriske funksjonar, logiske operatorar og statistiske utrekningar
  • Resultata av alle utrekningar vert teken vare på, for seinare uthenting
  • Talpresisjon kan veljast av brukaren
  • Kan kopiera og lim inn tal
  • Skrifter og fargar kan tilpassast brukarens ønskjer
  • Snøggtastar gjer kalkulatoren lett å bruka frå tastaturet

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08