Hopp til innhaldet

KCalc

Kategoriar:   Verktøy
Hovudvindaugeet i KCalc
KCalc-vindauge i numerisk modus
KCalc-vindauge i vitskapleg modus
KCalc-vindauge i statistikkmodus

KCalc har alt du forventar av ein vitskapleg kalkulator, pluss:

  • Trigonometriske funksjonar, logiske operatorar og statistiske utrekningar
  • Resultata av alle utrekningar vert teken vare på, for seinare uthenting
  • Talpresisjon kan veljast av brukaren
  • Kan kopiera og lim inn tal
  • Skrifter og fargar kan tilpassast brukarens ønskjer
  • Snøggtastar gjer kalkulatoren lett å bruka frå tastaturet
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15