Hopp til innhaldet

Samba-basert fildelingstillegg

Kategoriar:   System
Skjermbiletet av Samba-basert fildelingstillegg
Men dette programtillegget kan du setja opp mappene for deling på lokalnettet via Samba, som vert brukt med SMB-protokollen på Windows og andre plattformer.

Utvidar: Dolphin

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.