Hopp til innhaldet

KDiff3

Kategoriar:   Utvikling
Skjermbiletet av KDiff3
Skjermbiletet av KDiff3

KDiff3 is a file and folder diff and merge tool which

  • compares and merges two or three text input files or folders,
  • shows the differences line by line and character by character(!),
  • provides an automatic merge-facility,
  • has an editor for comfortable solving of merge-conflicts,
  • provides network transparency via KIO,
  • has options to highlight or hide changes in white-space or comments,
  • supports Unicode, UTF-8 and other file encodings,
  • prints differences,
  • supports version control keyword and history merging.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.

Du finn òg installerings­program for KDiff3 for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Versjonar RSS

1.9.6 2022-06-23
1.9.5 2022-03-02
1.9.4 2021-11-17
1.9.3 2021-07-15
1.9.2 2021-05-16
1.9.1 2021-05-13
1.9.0 2021-04-29
1.8.5 2021-01-10
1.8.4 2020-08-25
1.8.3 2020-06-24
1.8.2 2020-03-29
1.8.1 2019-03-23
1.8.0 2019-03-22