Hopp til innhaldet

KFileReplace

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av KFileReplace
KFileReplace is a very capable multi-line, multi-file, multi-directory find and replace that can create backups, use wildcards and regexps.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.