Hopp til innhaldet

KHangMan

Kategoriar:   Utdanning | Spel
Spelar KHangMan
KHangMan er eit spel basert på det klassiske hengdmann-spelet. Målgruppa er ungar frå seks år og oppover. Spelet har fleire ordkategoriar du kan velja mellom, for eksempel dyrenamn, og tre vanskegradar – lett, middels og vanskeleg. Datamaskina vel eit tilfeldig ord, og du må gjetta alle bokstavane i ordet. Kvar gong du gjettar ein bokstav som ikkje finst i ordet, vert delar av ein hengdmann teikna opp. Du må gjetta heile ordet før mannen vert hengd! Du har 10 forsøk.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

22.04.2 2022-06-09
22.04.1 2022-05-12
22.04.0 2022-04-21