Hopp til innhaldet

KHangMan

Kategoriar:   Utdanning | Spel
Spelar KHangMan
KHangMan er eit spel basert på det klassiske hengdmann-spelet. Målgruppa er ungar frå seks år og oppover. Spelet har fleire ordkategoriar du kan velja mellom, for eksempel dyrenamn, og tre vanskegradar – lett, middels og vanskeleg. Datamaskina vel eit tilfeldig ord, og du må gjetta alle bokstavane i ordet. Kvar gong du gjettar ein bokstav som ikkje finst i ordet, vert delar av ein hengdmann teikna opp. Du må gjetta heile ordet før mannen vert hengd! Du har 10 forsøk.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Additional information

How to make a list of new words: PDF tutorial - ODF tutorial

Versjonar RSS

24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15